Motors de Catalunya | Un projecte de país

Motors de Catalunya | Un projecte de país

1- Territori és un capital de país El Reset del paísVolem fomentar un horitzó d’il·lusió, de progrés i més just, en una actitud propositiva. Pretenem fixar les bases d’un debat social i d’un encàrrec a la política a escala de país, fet des de la societat. Volem...
La derrota ferroviària de Catalunya

La derrota ferroviària de Catalunya

Els serveis ferroviaris es classifiquen en Mitjana Distància (MD) i Llarga Distància (LlD), a part de Rodalies (i Metro). Els de Mitjana, com les Rodalies, poden ser objecte de subvenció pública, mentre que els de Llarga, per norma de la legislació europea, han de ser...
Un projecte per a Castellar del Vallès

Un projecte per a Castellar del Vallès

No solament Sabadell i Terrassa, apareixen amb un elevat dèficit de llocs de treball respecte a la seva població ocupada (sense comptar atur) amb un valor conjunt d’uns 40.000 llocs de treball, sinó que Castellar mostra un perfil similar, un fet que no es produeix a...