Seguiment del PEMV

Seguiment del PEMV

Monitorització de l’estat de les actuacions del Pla Específic de Mobilitat del Vallès. Una fotografia en temps real de la situació dels compromisos  adquirits pel govern català en el posada en marxa dels projectes aprovats pel pla.

Percentatge de cumpliment de les actuacions planejades en el PEMV a partir de dades públiques (maig de 2022)

1. Actuacions en la xarxa de Rodalies i FGC

 • Execució del soterrament de l’R2 a Montcada i Reixac 50% 50%
 • Tres nous intercanviadors a la línia R8: Hospital General (S1), Volpelleres (S2), Riu Sec (R4) 0,3% 0,3%
 • Increment del servei ofert a capçaleres de Sabadell i Terrassa d’FGC 40% 40%
 • Desdoblament línia R3 Montcada – la Garriga 60% 60%
 • Dues noves estacions d’FGC La Llana i Terrassa sud (S1) 0% 0%
 • Cinc noves estacions de Rodalies de Catalunya: Terrassa Oest (R4), Sabadell Oest (R4), Montmeló – Circuit Catalunya (R3), Santa Perpètua de la Mogoda-Riera de Caldes(R8) i Baricentro (R8) 16% 16%
 • Conjunt d’actuacions que permetin un balanç equilibrat de circulacions als túnels de Barcelona 40% 40%
 • Construcció del túnel de Montcada i Reixac (R4) 0% 0%
 • Estudi de viabilitat per a la construcció d’una tercera via entre Cerdanyola i Sabadell (R4) 0% 0%
 • Estudi d’oportunitat per decidir la millor alternativa de nou túnel ferroviari de Collserola 0% 0%
 • Nou tram de la línia orbital ferroviària entre Sabadell i Granollers 10% 10%
 • Desdoblament de la línia R3 la Garriga – Vic 30% 30%

2. Actuacions en plataformes reservades al bus

 • Configuració del nou corredor BRCAT Caldes de Montbui – La Llagosta 0% 0%
 • Configuració del nou corredor BRCAT Mollet del Vallès – Vall de Tenes 0% 0%
 • Configuració del nou corredor BRCAT La Llagosta UAB 0% 0%
 • Configuració del nou corredor BRCAT Terrassa – Sabadell – Granollers 0% 0%
 • Configuració del nou corredor BRCAT Sabadell – Castellar del Vallès 0% 0%
 • Configuració del nou corredor BRCAT Cerdanyola del V. – Barberà del V. – Sabadell 0% 0%
 • Configuració del nou corredor BRCAT St. Cugat del V. – Cerdanyola del V. 0% 0%

3. Actuacions en xarxa d’aparcaments d’intercanvi

 • Elaboració d’un programa de Parks and Ride identificant les actuacions prioritàries i establint un model de gestió integrada 0% 0%

4. Actuacions en xarxa accessible i segura

 • Millora i compleció d’accessibilitat a les estacions de Rodalies de Catalunya 0% 0%
 • Execució d’un programa de supressió de passos a nivell 0% 0%

5. Actuacions en la xarxa de serveis de Transport Públic

 • Reforç de l’oferta de les línies dels programa exprés.cat als corredors de la Vall del Tenes i Riera de Caldes 70% 70%
 • Implantació de les mesures de l’estudi de millora dels serveis de transport per carretera al Vallès 0% 0%
 • Millora d’oferta de TPC en zones de baixa densitat 0% 0%
 • Terminal de busos de la UAB 0% 0%
 • Increment de freqüències de pas de l’R8 i perllongament fins a Vilafranca del Penedès i Sant Celoni 0% 0%
 • Perllongament dels serveis de l’R1 fins a la UAB 0% 0%
 • Avaluar la creació de nous serveis regionals al corredor Mollet – Papiol 0% 0%
 • Aturada de tots els serveis R11 a Granollers per millorar l’intercanvi amb R8 0% 0%
 • Desenvolupar una configuració final de la xarxa estructurant del TPC per carretera 0% 0%
 • Estudiar el nou marc concessional del transport per carretera 0% 0%

6. Actuacions en estructurants primàries de la xarxa de transport privat

 • Ampliació de capacitat de la C-58 al tram Terrassa – AP-7 70% 70%
 • Actuacions de millora de capacitat puntual als enllaços del corredor AP-7/B-30 0% 0%
 • Ampliació capacitat i millora de l’accessibilitat a la C-17 de Mollet a Granollers i nova connexió amb l’AP-7 0% 0%
 • Actuacions de millora de la capacitat als principals punts de congestió 0% 0%
 • Ronda Nord dels sistemes urbans de Terrassa i Sabadell 0% 0%
 • Millores de la B-140 0% 0%
 • Estudi dels efectes sobre la mobilitat de l’alliberament dels peatges de la C-33 i l’AP-7 0% 0%

7. Actuacions en estructurants secundàries de la xarxa de transport privat

 • Millora de la B-124 0% 0%
 • Integració urbana de l’N-150 (Terrassa – Montcada) 0% 0%
 • Millora de la C-1413a (Rubí – Sant Quirze, inclou variant de Sant Quirze) 0% 0%
 • Variants C-59 (Sant Feliu de Codines) 0% 0%
 • Millores a la xarxa comarcal i local (C-243c) 0% 0%
 • Millora de l’Eix Castellar del Vallès – Caldes – Canovelles (C-1415a, C-1413a i C-1415b) 0% 0%
 • Millora i variants de la B-142 (entre Polinyà i Sentmenat) 0% 0%
 • Via interpolar (Tram Castellbisbal – Sant Cugat del V.) 0% 0%
 • Completar els enllaços de la C-16 amb la BP-1503 i C-1413a en el marc de la vinyeta com a substitució de la ronda de Rubí 0% 0%

8. Actuacions en modes no motoritzats

 • Creació d’una xarxa interurbana de vies ciclistes 5% 5%
 • Estudi i desenvolupament d’accions de millora de la permeabilitat garantint itineraris interurbans de vianants accessibles i segurs en entorns de grans eixos viaris, especialment als creuaments d’alta capacitat 0% 0%
 • Construcció d’aparcaments segurs per a bicicletes en estacions 0% 0%
 • Altres actuacions prioritàries de millora de la xarxa interurbana de vies ciclistes identificades en el procés d’al·legacions i que s’incorporen directament a la proposta del PEMV 0% 0%

9. Actuacions en transport de mercaderies

 • Nova estació intermodal de mercaderies a la Llagosta 4% 4%
 • Conversió ample mixt Sant Celoni – Mollet 0% 0%
 • Promoció de l’ambientalització dels vehicles de transport de mercaderies i harmonització i millora de la DUM al Vallès 0% 0%
 • Mesures de gestió per a la millora de la circulació i de camions al corredor AP-7 / C-58 / C-33 i Bus VAO 0% 0%

10. Actuacions en el planejament de la mobilitat sostenible 

 • Impulsar PMU i verificar la implementació dels ja redactats 0% 0%
 • Estudis de priorització i execució de plans de mobilitat en polígons industrials i CGM 0% 0%

11. Actuacions en gestió del Transport Públic 

 • Implantació de la T-Mobilitat 45% 45%
 • Programa de millora de la informació en temps real del sistema de TP que incorpori informació dinàmica de l’ocupació dels Parks and Ride 0% 0%
 • Creació d’un mapa específic del TPC del Vallès 0% 0%

12. Actuacions en gestió del transport privat

 • Implementació d’un nou sistema de tarifació viària (vinyeta) 0% 0%
 • Noves mesures de regulació de l’aparcament en superfície: Zones Urbanes d’Atmosfera Protegida, Superilles, ZBE en municipis de la segona corona, gestió de l’aparcament municipal 0% 0%

13. Mesures transversals a la Regió Metropolitana de Barcelona

 • Promoció del vehicle elèctric i punts de recàrrega al Vallès 0% 0%
 • La tecnologia smart al servei de la mobilitat quotidiana 0% 0%

Percentatge global de cumpliment de les actuacions del PEMV

 • Total compliment del PEMV a maig de 2022 (mitjana no ponderada) 8% 8%

Metodologia

Valoració entre 0 i 100 de l’estat de cadascuna de les 60 actuacions del PEMV amb els següents criteris:

 • Fins a 40 punts segons l’estat de les actuacions prèvies. 10 per cada fase: estudi previ, programació, projecte i licitació.
 • Fins a 40 punts segons l’estat d’execució en proporció al seu estat.
 • Fins a 20 punts segons el funcionament.