La proposta de línies Bus Ràpid Vallès (rV) té com a objectiu establir una xarxa de transport públic d’alta capacitat i eficiència que connecti els diversos municipis del Vallès. Aquesta iniciativa busca integrar i complementar els serveis ferroviaris existents, millorant la mobilitat interna i reduint la dependència del transport privat. La xarxa rV es basa en una combinació de línies longitudinals i transversals, així com nous nodes d’intercanvi, per garantir una cobertura extensa i coherent a tot el territori.

Objectius de la xarxa rV

 • Crear una xarxa intermunicipal de Bus ràpid amb una articulació comarcal.
 • Integrar la malla de transport públic entre Ferrocarril i Bus a escala Vallès.
 • Coordinar les línies de Bus amb les principals estacions de Ferrocarril i Bus.
 • Proporcionar una malla de primer nivell de Bus que alimenti altres serveis urbans i interurbans.
 • Reconeixement de l’estructura del Vallès, facilitant un mapa mental clar per a la ciutadania.
 • Assegurar una xarxa de servei entre nodes amb parades intermèdies adequades.

Cristeris de la xarxa rV

 • No duplicar línies ferroviàries amb Bus exprés paral·lel.
 • Cobrir trams urbans amb demanda significativa amb lògica intermunicipal.
 • Garantir que les parades urbanes reforcin el bus urbà sense anul·lar-lo.
 • Temps de recorregut entre ½ hora i 1 hora.
 • Millorar línies interurbanes existents amb una lògica general.

Actualment, l’oferta de Bus depèn dels ajuntaments i del Departament de Territori i Sostenibilitat  de la Generalitat de Catalunya, amb diverses concessions que manquen d’un model integrat. És urgent establir una autoritat de transport per al Vallès que atengui la demanda interna amb una oferta sòlida de Bus, coordinant les línies urbanes amb les interurbanes i atorgant coherència a les concessions.

Així doncs, la proposta de línies Bus ràpid Vallès (rV) aspira a transformar la mobilitat al Vallès, oferint una xarxa integrada, eficient i adaptada a les necessitats del territori. Aquesta iniciativa no només millorarà la connexió entre municipis, sinó que també contribuirà a una mobilitat més sostenible i accessible per als seus habitants.