Un projecte per a Castellar del Vallès

Un projecte per a Castellar del Vallès

No solament Sabadell i Terrassa, apareixen amb un elevat dèficit de llocs de treball respecte a la seva població ocupada (sense comptar atur) amb un valor conjunt d’uns 40.000 llocs de treball, sinó que Castellar mostra un perfil similar, un fet que no es produeix a...