Article d'Eduard Jiménez, economista i consultor en polítiques públiques. Publicat en el Informe Territorial de la Demarcació de Barcelona de 2017. La logística, un sector estratègic a la Riera de...