• femVallès insta a la Generalitat a fer ús de les seves competències en mobilitat per a establir un servei ferroviari regional que comuniqui quasi 4 milions de catalans.
  • Després de reunir-se ahir amb femVallès la Direcció General de Transports i Mobilitat crea un grup de treball tècnic amb femVallès per donar continuïtat a les propostes de l’entitat vallesana.

L’Associació femVallès es va reunir ahir amb Benjamin Cubillo, subdirector general de  Transport Públic de la Generalitat. Els vallesans insten a la Generalitat a fer ús de les seves competències en mobilitat per a establir un servei ferroviari que comuniqui 3,8 milions de catalans.

La finalització dels treballs d’implantació de l’ample estàndard en el tram  Castellbisbal-Nus de Vilaseca del Corredor del Mediterrani, prevista per l’any 2025, permetrà disposar d’una línia d’ample europeu i d’altes prestacions que enllaci Catalunya de nord a sud en paral·lel a l’autopista AP-7.

Per aquesta via, femVallès proposa la creació d’un nou servei ferroviari entre Tortosa i Figueres que permeti connectar directament un nombre important de ciutats mitjanes del país. Es calcula que aquesta actuació donaria servei a una població de més de 600.000 habitants, nombre que ascendeix a 3,8 milions si hi afegim els municipis que s’hi podrien connectar amb correspondència.

El servei recorreria una distància de 292 km en un temps aproximat de dues hores i trenta minuts. Els trens farien aturada a Girona, Santa Perpètua de Mogoda, els dos intercanviadors de Sant Cugat del Vallès de Volpelleres i Hospital General (amb possible correspondència amb les línies de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya de Terrassa i Sabadell), Martorell, Vilafranca del Penedès, Sant Vicenç de Calders, Torredembarra, Tarragona, Vila-seca, Cambrils, l’Hospitalet de l’Infant, l’Ametlla de Mar, l’Aldea i Tortosa.

Entre Figueres i Mollet, els combois utilitzarien la línia d’Alta Velocitat existent. Arribats al nus de Mollet, s’incorporarien a la línia 246, d’ample mixt, aleshores seguirien fins a Castellbisbal, des d’on continuarien fins a Tortosa per la via d’ample mixt que passa pel centre de Tarragona. El trànsit actual de la línia Castellbisbal-Mollet (línia 246) permet la incorporació d’aquest servei i l’augment de freqüències de la línia R8, que hi circula actualment.

Aquesta nova línia ha de contribuir a revertir les mancances del servei ferroviari a les Terres de l’Ebre i la ciutat de Tarragona. El seu pas pel mig de la Regió metropolitana de Barcelona aproparia els trens regionals a les capitals del Vallès, creant noves oportunitats, sense menystenir les ciutats del pla de Barcelona. Alhora, alliberaria trànsit pel centre de Barcelona, on els túnels actuals presenten graus de saturació importants.

Aquest servei contribuiria també a l’equilibri territorial del país, actuant de columna vertebral del Transport Públic i relacionant tota la Catalunya més urbana amb la mateixa potència que l’autopista del mediterrani als anys 70.

L’associació afirma que el servei proposat seria eficient i modèlic. Consideren que hem d’aspirar a un país amb una dotació ferroviària equiparable a la que avui presenta al centre d’Europa. La unificació de l’ample internacional, permet una major integració de tota la xarxa i augmentar-ne l’eficiència.

La necessitat dels intercanviadors de Sant Cugat del Vallès

El potencial d’aquesta línia no serà complet fins que no es construeixin els intercanviadors que han de permetre facilitar l’accés al servei dels potencials usuaris dels sistemes urbans de Terrassa i Sabadell.

Aquests intercanviadors, ubicats al terme de Sant Cugat del Vallès, consisteixen en ampliacions de les estacions d’Hospital General i Volpelleres d’FGC, amb uns escassos 5 milions connectarà les línies de Terrassa i Sabadell dels FGC -S1 i S2- amb la línia de rodalies R8 de Renfe.

Els intercanviadors formen part de Pla Específic de Mobilitat del Vallès. La proposta va ser presentada per primer cop el 2013 per l’Associació femVallès. L’entitat assegura que el projecte està començant a fer els primers passos amb la Generalitat i el Ministeri després de molts anys aparcat en un calaix.

La planificació a futur del tram Castellbisbal-Mollet: duplicació de la línia

El trànsit actual de la línia Castellbisbal-Mollet (línia 246) permet la incorporació de nous combois per a regionals i l’augment de les freqüències de la línia R8. No obstant això, el futur augment del trànsit de mercaderies a mesura que el corredor del mediterrani es vagi posant en servei fa imprescindible una planificació per duplicar les vies d’aquest tram. Ampliant-ne la capacitat es permetrà desenvolupar el paper de bypass d’alta velocitat que li atorga el planejament vigent i eliminar “l’embut” existent.

Nou grup de treball

La proposta ha sigut ben rebuda per part de Benjamin de la Direcció General de Transport i Mobilitat i fruit de la reunió d’avui s’ha establert la creació d’un grup permanent amb tècnics de femVallès i de la Direcció General amb la finalitat de treballar les propostes de femVallès.

femVallès considera aquest nou servei ferroviari clau per bastir un país cohesionat i equilibrat, que s’interrelacioni a través d’unes comunicacions dissenyades eficients i sostenibles. Associació femVallès, 13 de setembre de 2022.

Sobre femVallès

L’Associació femVallès expressa la constatació de la unitat productiva del Vallès -Oriental i Occidental-. Treballem amb l’objectiu de potenciar l’economia i superar la condició de perifèria metropolitana en què el Vallès ha estat permanentment situat des de l’administració. El principal eix de treball de l’entitat, gira entorn l’ordenació territorial i la necessitat d’estructuració metropolitana.

Agrupem a entitats empresarials, col·legis professionals, entitats socials, sindicats, cooperatives, consorcis, i una universitat. En total, vint-i-una entitats unides en una veu coneixedora del territori i una visió amb criteri de l’ordenació territorial de Catalunya i el Vallès.

Podeu trobar totes les propostes de l’entitat a femvalles.cat.