Gràfic amb la proposta d’actuacions del PDI 2021-2030. ATM, 2020.
  • Vint-i-nou al·legacions de FEMvallès analitzen les futures actuacions en mobilitat de la Regió de Barcelona
  • L’entitat qualifica el PDI d’actuar com “el Pla del Metro de Barcelona”
  • Demanen la fiscalització de les inversions per part d’una autoritat independent

Vallès, 30 d’octubre de 2020. L’associació FEMvallès ha presentat avui les seves al·legacions al Pla Director d’Infraestructures (PDI) 2021-2030. Aquest nou pla fet per l’Autoritat del Transport Metropolità marca i coordina les actuacions en matèria de mobilitat. L’entitat vallesana ha presentat vint-i-nou al·legacions on desengrana els nous serveis i infraestructures planificades per l’ATM.

La seva principal crítica incideix en un greu biaix en el mètode de selecció de les actuacions. Segons l’associació, l’administració fa anys que dóna prioritat a la densitat urbana sense tenir en compte els territoris no servits. En conseqüència, les inversions s’adjudiquen principalment a la primera corona urbana, tot desemparant la resta de l’àmbit que el pla hauria de servir. L’entitat esgrimeix que l’actual formulació del Pla tan sols mira el melic de la regió, lluny de vertebrar la regió metropolitana de 5 milions de persones.

FEMvallès exemplifica la contradicció que comporta el mètode de selecció actual, a través de les dades d’augment de viatgers a les noves estacions d’FGC. Les dades parlen per elles mateixes, l’augment de viatges a les noves estacions del Vallès és molt major que l’augment de viatgers a les del centre (Barcelona). L’explicació és que en un àmbit sobre dotat de transport públic -com és el de la capital catalana- no s’hi pot créixer amb el mateix volum de passatgers nous que a una àrea no servida. És a dir, resulta molt més eficient que la xarxa de ferrocarrils creixi en fora en lloc de reforçar el centre.

Aquest greuge es critica fermament a les al·legacions que podeu trobar al web de l’entitat. Les al·legacions qualifiquen el document d’actuar com “el Pla del Metro de Barcelona” a causa de la concertació d’inversions a la capital catalana. Per evitar aquesta problemàtica els vallesans demanen la fiscalització de les inversions per part d’una autoritat independent.

Les al·legacions van acompanyades de 4 escrits on s’analitzen els projectes d’allargament de les línies del metro, de Rodalies i d’FGC.