Nota de premsa

  • L’estudi encarregat per l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona analitzarà la factibilitat tècnica i viabilitat de noves estacions ferroviàries al Vallès.
  • Les entitats que conformen FEMVallès consideren l’estudi el primer pas per assolir la proposta “Vallès 20×2020” que aquesta plataforma va presentar l’any 2013.
  • La proposta “Vallès 20×2020” consisteix en la construcció de 20 noves estacions ferroviàries en les línies existents del Vallès i en la perspectiva temporal de l’any 2020.

Vallès, 27 de novembre de 2014. Les entitats que conformen la plataforma FEMVallès han rebut amb satisfacció la confirmació de l’ATM, l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona, que ja ha posat a licitació la redacció de l’Estudi Informatiu per a estudiar, en un context de rendiment i cost, la proposta FEMVallès de construir noves estacions ferroviàries al Vallès.

 L’onze de juny de 2013, FEMVallès va presentar el projecte “Vallès 20×2020”, consistent en la construcció d’una vintena de noves estacions ferroviàries en les línies existents del Vallès i en la perspectiva temporal de l’any 2020. Entre aquestes estacions proposades hi destaquen sobretot els quatre nodes d’intercomunicació entre les xarxes de rodalies de l’Estat (ADIF) i de la Generalitat (FGC). Durant aquest any i mig, la proposta ha anat rebent l’adhesió de moltes empreses, entitats econòmiques, associacions del transport i ambientals, i ha fet un curs de presentació a diverses administracions i institucions polítiques.

El “Vallès 20×2020” permetria una millora notable de la qualitat de xarxa de les línies existents al Vallès en el marc del seu funcionament metropolità i cobriria amb un baix cost (la major part de les estacions són andanes a l’aire lliure) una funció que multiplicaria l’eficàcia del conjunt de la xarxa. Aquesta modernització assoliria una important millora del servei en aquesta perifèria metropolitana, mancada d’una millor oferta de transport públic, ja que sovint només hi ha present un servei radial respecte del centre Barcelona.

ACCEDIU AL PROJECTE VALLÈS 20X2020 AQUÍ.

La plataforma FEMVallès, promoguda per les patronals Cecot, CIESC, la UEI i l’associació Via Vallès vol donar una resposta unitària a la necessitat d’actuar com a contrapart davant les administracions i l’opinió pública a l’hora de participar en els debats sobre la visió estratègica del fet productiu i, en especial, en qüestions de territori, infraestructures i mobilitat.

L’any 2013 va presentar un informe econòmic que analitzava l’estructura productiva del Vallès (Occidental i Oriental), en el període 2001-2010 i el projecte, recolzat per l’estudi, que pretén l’estructuració del Vallès mitjançant la xarxa de línies de ferrocarril a la comarca.

La presentació va anar a càrrec del professor de la Facultat d’Econòmiques de la Universitat de Barcelona Joaquim Solà, qui juntament amb Montserrat Termes i Xavier Sàez, són els co-autors de l’informe “El Vallès, motor productiu de Catalunya”; i de l’arquitecte i membre de l’associació Via Vallès, Manel Larrosa que ha desenvolupat el projecte Vallès 20×2020.

“El Vallès, motor productiu de Catalunya” és l’únic estudi econòmic existent entre 2001-2010 en el territori esmentat. L’estudi analitza sector per sector i incorpora dades de les empreses més significatives de cada sector. Les comparacions es fan sempre a tres nivells: Catalunya, Regió Metropolitana de Barcelona i Vallès.

La conclusió a que arriba l’estudi és que el Vallès és clarament la primera concentració industrial del país –genera el 25,6% de valor afegit brut industrial català- i, que és també la seu d’importants centres tecnològics. Des d’un punt de vista econòmic, per tant, el que succeeix al Vallès és absolutament decisiu per al progrés del país.

Les conclusions de l’informe han estat la base on cimentar la proposta de FEMVallès en matèria de mobilitat al Vallès i que planteja la formació complerta de 4 grans nodes ferroviaris amb possibilitats d’estacions d’enllaç, connexió amb bus i aparcament i també la creació de noves estacions. Aquests nodes completarien la xarxa entre Martorell i Granollers passant per Mollet, node ja existent.

Un Vallès estructurat demanda en les línies de ferrocarril una xarxa de la mateixa potència del que avui ofereix l’autopista AP7. Quaranta anys després de l’autopista caldria que els usuaris del transport públic gaudissin d’un llindar correcte de servei. Per sort hi ha línia de ferrocarril al llarg del corredor, només que no connecta amb la resta de línies. Des de fa poc, a Sant Cugat (Volpelleres, servei S2 dels FGC) hi ha una possibilitat de connexió amb Rodalies, però l’estació està a uns 700 metres de distància.

La possibilitat d’una malla de ferrocarrils, usant al límit les possibilitats de la xarxa actual, aportaria un gran canvi amb una inversió relativament reduïda. Una àrea productiva de la dimensió del Vallès demana i mereix el reconeixement del seu potencial en un moment en el qual calen projectes de país, opcions de qualitat i de futur.

Consulteu aquí les entitats adherides i empreses patrocinadores del projecte.