FGC té dues línies que connecten Barcelona amb les comarques circumdants; la línia Barcelona Vallès amb ample de via internacional i la línia Llobregat Anoia amb ample de via mètric. Aquestes dues línies acaben en cul de sac a Barcelona i no es connecten entre elles. La Generalitat de Catalunya preveu unir-les prolongant la línia Llobregat-Anoia fins a l’Estació de Gràcia de la línia Barcelona-Vallès. Però aquesta opció no fa sinó crear un nou cul de sac a Gràcia, allargant una via d’ample mètric obsolet.

Una opció millor és fer un enllaç d’ample internacional compatible amb l’ample mètric que uneixi les dues línies a l’Estació de Provença i que passant per la Diagonal acabi connectant amb Sarrià. Aquest enllaç seria la primera fase d’una nova doble via que de forma soterrada connectaria directament en el futur Sarrià amb Sant Cugat.

Els avantatges d’aquesta opció són:
-L’estació de Roma dóna accessibilitat a un lloc on ara no hi ha metro.
-L’estació de Provença dóna més centralitat que la de Gràcia.
-La connexió passant duplica la línia del Vallès, reforçant-la en cabuda i capacitat. Descarregant pressió sobre l’estació de Plaça Catalunya.
-Es prioritza l’ample internacional, propiciant que en el futur s’hi adapti la línia Llobregat-Anoia.
-La realització d’aquest esquema aconseguiria que la connexió passant per Barcelona de les dues línies fos realment completa i amb visió de futur.

Més informació a https://www.femvalles.cat/