Nota de premsa

  • Els PGE per 2014 destinen a Catalunya inversions regionalitzables per valor de 944,42 milions d’euros, un 25% menys respecte l’any 2013.
  • La plataforma FEMVallès considera evidents les inversions previstes per al 2014 per accessos al port de Barcelona, l’enllaç entre AP-A2, el tercer fil ferroviari pel pas de mercaderies en ample europeu o la doble via de Vandellós,
  • FEMVallès denuncia el greuge que suposa per al Vallès que l’Estat segueixi sense invertir, un any més, en la millora de les infraestructures de la regió més industrialitzada de Catalunya i d’Espanya, afectant directament al teixit productiu, a la competitivitat de les empreses i a la capacitat de reactivació econòmica del Vallès.

Vallès, 3 d’octubre de 2013. Els pressupostos generals de l’Estat per 2014 destinen a Catalunya inversions regionalitzables per valor de 944,42 milions d’euros, un 9,6% del total i un 25% menys d’inversió respecte 2013 que era de 1.262,30 milions d’euros.

La plataforma FEMVallès considera evidents i necessàries les inversions previstes per al 2014 com són els accessos al port de Barcelona, l’enllaç a mig fer entre l’AP7-A2, el tercer fil ferroviari per a tenir una mínima solució de pas de mercaderies en ample europeu, o que finalment es faci la doble via a Vandellós que és un coll d’ampolla constant. FEMVallès coincideix en el fet que  aquestes inversions tenen un interès productiu i podem interpretar que la crisi ha fet virtut en traduir-se en objectius que eren més que evidents des de fa anys. No obstant aquestes obres, la realitat més propera al món productiu, com és l’àmbit metropolità i el Vallès en particular, torna a patir de manca d’inversió en els Pressuposts Generals de l’Estat.

Dins del projecte d’inversions, el Govern destina una única partida de 5.000 euros per a l’estudi B40 Terrassa – Granollers, i manté aturada una obra de fa anys, com la B40 entre Olesa i Viladecavalls. Aquestes xifres retrocedeixen en la ja reduïda despesa del 2013.

Les entitats que conformen la plataforma FEMVallès no entenen que la major concentració productiva de tot l’Estat i, de fet, del sud d’Europa, no compti amb  una inversió significativa en infraestructures per tal de potenciar les exportacions en un moment d’estancament del mercat com l’actual. Al mateix temps, el Vallès ha estat un espai tradicionalment mancat d’inversions públiques i condicionat per la

presència de vies de peatge i per la marginació de les inversions en rodalies, per tant, des de FEMVallès s’entén que el Vallès hauria de ser destinatari clar de les inversions de l’Estat.

La prioritat de l’economia productiva del Vallès hauria de ser raó suficient per a assolir l’objectiu d’una major cohesió metropolitana en un espai on hi viu o treballa un volum de població només superada per les set majors comunitats autònomes espanyoles.

El Vallès podria exercir molt millor les seves funcions productives amb una articulació que estalviés colls d’ampolla i congestions diàries en la xarxa viària, o que resolgués la manca d’enllaços en la xarxa ferroviària existent.

Al respecte, les entitats de FEMVallès hem posat reiteradament sobre la taula la necessitat d’un funcionament eficient de les xarxes existents, d’inversions puntuals el màxim rendibles i d’una implicació del Ministeri de Foment en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya. No aspirem a noves obres en un moment de crisi, sinó a la rendibilitat i al màxim aprofitament de les xarxes existents i a la presència de l’Estat en proximitat al món productiu.

FEMVallès

La plataforma FEMVallès, promoguda per les patronals Cecot, CIESC, UEI Cerclem i l’associació Via Vallés, vol donar una resposta unitària a la necessitat d’actuar com a contrapart davant les administracions i l’opinió pública a l’hora de participar en els debats sobre la visió estratègica del fet productiu i, en especial, en qüestions de territori, infraestructures i mobilitat.

Entitats adherides:

Cerdanyola Empresarial – Associació d´Empresaris de Castellbisbal – Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de Barcelona, Delegacions del Vallès Oriental i Occidental – Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. Delegació del Vallès – Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya. Delegació del Vallès – Sant Cugat Empresarial