• Aquest nou túnel de només 2,5 kilòmetres connectaria les línies de Rodalies del Maresme (R1) i el Baix Llobregat (R2), trencant així els dos culs-de-sac de les estacions de França i el Morrot.
  • Aquesta actuació permetria també la circulació de serveis circulars entre el Vallès, el Baix Llobregat i el Barcelonès al voltant de Collserola.

Vallès, 9 de març de 2023. El passat dimarts 7 l’Associació femVallès va presentar a les instal·lacions de Barcelona del Col·legi d’Arquitectes una proposta de connexió ferroviària que enllaçaria per túnel les estacions de França i el Morrot. L’acte va comptar amb una seixantena d’assistents, la majoria experts en el món de la mobilitat; Pere Macias (coordinador del Pla de Rodalies), Alicia Casart (directora del Gabinet d’Estudis d’infraestructures de la Cambra de Comerç de Barcelona) o Adrià Ramírez (president de l’associació Promoció del Transport Públic) d’entre molts altres.

Manel Larrosa, portaveu de femVallès, va exposar el projecte acompanyat del degà de Coac, Guim Costa i el president de femVallès, Antoni Abad.

La proposta de 3r túnel pel litoral

Ara per ara, els túnels de Rodalies per Barcelona es troben saturats per l’efecte “cul d’ampolla”; moltes línies convergint en un sol punt de la xarxa. Barcelona només disposa de dos túnels ferroviaris per travessar la ciutat, aquests estan al límit de la seva capacitat, paralitzant així la possibilitat d’augmentar freqüències o l’establiment de nous serveis.

Aquesta nova proposta de túnel se suma a d’altres ja estudiats, com el que preveu el Pla Territorial Metropolità de Barcelona, amb l’excavació d’un túnel des de Castelldefels a Plaça de les Glòries per sota la Diagonal. Però fins ara tots els projectes dibuixen llargs i costosos túnels, en canvi, el traçat pel litoral resoldria el problema de capacitat de la xarxa amb només 2 kilòmetres i mig de nou túnel. Una diferència de cost difícil de debatre.

El nou esquema proposat permet independitzar els túnels de manera que s’eviten cisallaments i es guanya capacitat sense perdre les estacions d’enllaç entre els tres corredors. Es reduiria així la pressió sobre les estacions de Sants i la futura Segrega, actualment al límit de la seva capacitat.

El nou túnel permetria generar una important, nova i cèntrica estació de Rodalies en el Moll de la Fusta.

La proposta té una gran importància per la Regió Metropolitana de Barcelona, per què permetria l’establiment de dues línies circulars, tot servint el Vallès, el Baix Llobregat i el Barcelonès. Una primera anella operaria com una R7 prolongada i circular, des de la UAB a Barcelona a través de Castellbisbal i Cornellà i de Barcelona a la UAB a través de Montcada i Reixac. La segona anella, més gran que la primera, circularia per les vies que avui en dia fa servir FGC per a mercaderies (prèviament es canviaria l’ample de via a estàndard), pel corredor de la R8, per les vies de la R2 i el nou túnel proposat. Per ara, cap d’aquests dos serveis es pot fer per la saturació dels túnels.

L’esquema resultant de la proposta crearia tres corredors ferroviaris de Rodalies per Barcelona, dos d’ells farien parada a Sagrera, dos farien parada a Sants i un faria parada a ambdós. Les tres quedarien connectades per FGC entre Passeig de Gràcia i Plaça Catalunya i per la L3 i L2 entre Pl. Catalunya i a nova estació proposada al Moll de la Fusta.

Segons femVallès el nou túnel no requeriria tuneladora i podria construir-se per pantalles a cel obert, ja que circularia a poca profunditat. El punt més complex de l’obra seria el pas sota la ronda litoral i la línia 4 del metro.

Barcelona Mar

Les obres podrien acompanyar-se d’una renovació urbana del Moll de la Fusta per configurar la nova centralitat urbana de la futura estació. El Mollet de la Fusta és un espai històric de propietat municipal que es va reurbanitzar amb poc èxit quan es va construir la ronda litoral. Amb aquestes obres es generaria una oportunitat per reconsiderar l’espai.

Integració urbana a la Marina del Prat Vermell

El nou túnel obre també la possibilitat de construir estacions a la Marina del Prat Vermell i la Zona Franca, permeten així regenerar i integrar urbanísticament la zona.

Podeu trobar les diapositives de la conferència en aquest enllaç.