• FEMvallès publica una carta oberta als alcaldes del Barcelonès Nord proposant un nou model.
  • Els tres ajuntaments havien afirmat que buscaven noves fórmules supramunicipals.

Vallès, 17 de març de 2020. L’associació FEMvallès ha enviat avui una carta oberta a les tres alcaldies del Barcelonès Nord per proposar un model de districtes a la Regió de Barcelona. Aquest model seguiria els exemples d’altres metròpolis com París, Londres o el Ruhr, mitjançant districtes metropolitans.

Els alcaldes de Santa Coloma, Badalona i Sant Adrià, expressaven a principis d’aquest mes una forta crítica a la inoperància del Consorci del Besòs presidit per la tinent d’alcalde de Barcelona, Janet Sanz. Els tres ajuntaments després de queixar-se ja el novembre passat, afirmen ara que busquen noves fórmules al marge de l’estratègia actual.

Els vallesans abanderen la proposta dels districtes metropolitans des de fa anys i reclamen pel Vallès un districte propi amb competències i govern autònom. FEMvallès proposa canviar l’actual model de corones successives a la capital i proposar emmirallar la Regió Metropolitana de Barcelona amb els models metropolitans europeus. Aquest nou model trencaria amb la jerarquia actual i es basaria en el diàleg entre districtes metropolitans.

L’associació manifesta en la carta que l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) actua en sentit contrari a les necessitats de les àrees amb densitat i identitat pròpies. Segons ells l’AMB es bloqueja a admetre les identitats dels districtes i la possibilitat d’acceptar  noves escales supramunicipals a causa del seu model uniformitzador.

Podeu llegir la carta de FEMvallès al següent enllaç: https://www.femvalles.cat/carta-oberta-de-femvalles-als-alcaldes-del-barcelones-nord/

Sobre FEMvallès

La plataforma FEMvallès és una associació d’entitats econòmiques i socials formada per: Cecot, Consell Intersectorial d’Empresaris – CIESC, Unió Empresarial Intersectorial Cercle d’Empresaris (UEI), Via Vallès, Baricentro, Cambra de Comerç de Terrassa, CCOO (Vallès Occidental i Oriental, Catalunya Central, Maresme i Osona), Circuit de Barcelona-Catalunya, Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de Barcelona (delegacions del Vallès Oriental i Occidental) (CAATEEB), Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (Delegació del Vallès) (COAC), Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya (Delegació del Vallès) (EIC), Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa (ICATER), Sant Cugat Empresarial (SCE) i Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Podeu trobar totes les propostes de l’entitat a: femvalles.cat