• FEMvallès argumenta la falta d’equitat a la xarxa viària catalana i demana l’eliminació del greuge dels peatges.
  • La plataforma inclou en el seu document d’al·legacions  la creació d’un organisme per a la millorar de la xarxa i l’elaboració d’un pla de millora.

Vallès, 26 d’octubre de 2020. FEMvallès ha presentat un document d’al·legacions a la nova llei de mobilitat estatal, l’anomenada Llei de Mobilitat Sostenible i Finançament del Transport que és una iniciativa del Ministeri de Transports (abans Ministeri de Foment) i que té per objectiu, entre d’altres, regular la fiscalitat i les finances del transport o la digitalització de la mobilitat.

La plataforma socioeconòmica del Vallès ha reclamat l’eliminació dels peatges de la C16 i C32, els últims que quedaran a Catalunya després de la propera finalització de les concessions. Segons FEMvallès aquestes dues barreres a més dels peatges a l’ombra, és a dir, els peatges que paga la Generalitat segons el nombre de vehicles passants, representen una injusta càrrega pels catalans ja que dels ingressos se’n serveix tota la xarxa estatal.

Les entitats de la plataforma demanen també que, amb els nous ingressos fiscals, es desenvolupi un organisme depenent de la Generalitat que s’encarregui del manteniment i millora de la xarxa, amb una especial dedicació a atorgar coherència jeràrquica i la seva plena funcionalitat.

FEMvallès proposa l’execució d’un pla integral de millora de la xarxa secundària catalana per atendre les carreteres més densificades i perilloses. Puntualitzen que a la perifèria metropolitana i al Vallès s’hi acumulen gran part de les problemàtiques per la falta d’intervencions i  l’absència d’un pla adequat que configuri les vies distribuïdores.

Les al·legacions s’han presentat dins el període de consulta pública i seran examinades pel ministeri durant els propers mesos.

Paral·lelament l’entitat vallesana ha publicat el Dossier Xarxa Viària Bàsica que acompanya les al·legacions i es configura mitjançant tres textos d’anàlisi de la xarxa bàsica:

  1. 2021: Equitat a la xarxa viària bàsica 
  2. El cicle de les autovies 
  3. Un estàndard de carreteres i ferrocarrils