La nova escala de Barcelona

 • La capitalitat de Barcelona demana una nova dimensió territorial i amb major capacitat d’articulació del conjunt català. La Regió, o Vegueria, de Barcelona ha de constituir la nova escala de Barcelona.
 • La Regió de Barcelona ha d’incorporar plenament el fet social, econòmic-productiu i ambiental de la vall prelitoral situada darrera Collserola i el Corredor-Montnegre, el Vallès, amb tota la seva potència.
 • Entre l’escala del país, Catalunya, i la de la capital, Barcelona, el Vallès juga un paper de frontissa i ajuda a un discurs únic. I aquest discurs té una base econòmica productiva que és, alhora, un projecte de futur de país.

Catalunya ha d’atendre amb especificitat l’espai productiu de la Regió de Barcelona

 • La principal concentració productiva de Catalunya se situa en el tram central del corredor de l’autopista i el ferrocarril a l’eix de la vall prelitoral (AP7/R8).
 • És urgent endegar el redreçament d’un espai avui perifèric, el qual és el suport d’una gran centralitat productiva. L’ordenació d’aquest espai productiu constituiria una notable inversió de productivitat.
 • La marca Barcelona/Catalunya ha d’incorporar el fet productiu amb tota la seva dimensió.

Cal una administració territorial que assumeixi superar les condicions de perifèria del Vallès

 • Plantegem una Regió com l’àmbit polític del territori a l’entorn de la capital, però no pas amb una única administració local de gestió.
 • La Regió, com a entitat política que s’organitzarà en el futur, pot comptar amb diverses administracions de gestió territorial amb competències metropolitanes, com: L’Àrea Metropolitana de Barcelona, AMB (Barcelonès + Baix Llobregat) i l’Àrea Vallès (Occidental + Oriental) i el Maresme.
 • L’Àrea Vallès aplegaria les dues comarques, Occidental i Oriental, en un plantejament de reorganització administrativa. Les competències mínimes de l’Àrea Vallès haurien de ser d’ordenació territorial (respectades les competències municipals en planejament urbanístic), infraestructures, transport dins l’àmbit, millora dels polígons i la seva integració territorial i competències ambientals.
 • Millora i planificació de les polítiques ocupacionals i formatives, de promoció econòmica i de cooperació públic-privada per garantir la sostenibilitat i la cohesió social del territori.
 • Una Llei específica hauria de desenvolupar l’Àrea Vallès