Articles | Catalunya
Una visió estratègica del país

Una visió estratègica del país

Article de Manel Larrosa publicat el juny de 2020 a Via Empresa: https://bit.ly/36vON3k El Govern de la Generalitat ha impulsat l’establiment d’una taula amb participació social per a...

Un país de regions (i rius)

Un país de regions (i rius)

Un-país-de-regions [descarregar]Baixa Les comarques de Pau Vila del 1932 van gaudir llavors d’un considerable èxit, per exemple en l’organització popular durant la guerra, i després en la...

Catalunya 1 – 3 – 5 – 7

Catalunya 1 – 3 – 5 – 7

Aquest document format de diapositives explica breument 4 llindars amb els quals es pot esbossar Catalunya. El podeu descarregar a continuació. Catalunya-1-3-5-7 [Descarregar]Baixa