Aquest document format de diapositives explica breument 4 llindars amb els quals es pot esbossar Catalunya. El podeu descarregar a continuació.