Notes de Premsa

Un país de regions (i rius)

Un país de regions (i rius)

Un-país-de-regions [descarregar]Baixa Les comarques de Pau Vila del 1932 van gaudir llavors d’un considerable èxit, per exemple en l’organització popular durant la guerra, i després en la...

El repte de Terrassa i Sabadell

El repte de Terrassa i Sabadell

El-repte-de-Terrassa-i-Sabadell [descarregar]Baixa Fa anys, cap a finals dels seixantes, el malviure de la Barcelona densa i deficitària va portar a algun estudi de planejament regional a dibuixar...

El perquè de l’Àrea Vallès

El perquè de l’Àrea Vallès

Arxiu: El perquè de l'Àrea Vallès [descarregar]Baixa Perquè proposem sumar els dos consells comarcals i atorgar-los competències metropolitanes, com transport, capacitat d’inversió territorial o...

Declaració pro Vallès

Declaració pro Vallès

Declaració-pro-Vallès [descarregar]Baixa La nova escala de Barcelona La capitalitat de Barcelona demana una nova dimensió territorial i amb major capacitat d’articulació del conjunt català. La...

Catalunya 1 – 3 – 5 – 7

Catalunya 1 – 3 – 5 – 7

Aquest document format de diapositives explica breument 4 llindars amb els quals es pot esbossar Catalunya. El podeu descarregar a continuació. Catalunya-1-3-5-7 [Descarregar]Baixa