“Les ciutats industrials del Vallès. Un estudi espacial de l’agrupació dels polígons industrials vallesans” ha estat encarregat i dirigit per la plataforma FEMvallès dins el marc del seu programa elaborat al 2015, i ha estat realitzat gràcies a la subvenció de la Diputació de Barcelona. L’autora i coordinadora d’aquest estudi és Marta Relats, arquitecta per la Universitat Tècnica de Delft, a Holanda, i llicenciada en Filosofia per la Universitat de Barcelona. Actualment exerceix d’investigadora i coordinadora de projectes de final de carrera a la Facultat d’Arquitectura i el Medi Construït de la Universitat Tècnica de Delft, Departament d’Urbanisme, Secció de Planejament Espacial i Estratègia. Aquest estudi s’emmarca dins la seva recerca doctoral en curs sobre el paper de les disciplines de l’espai en la reindustrialització. La supervisió per part de FEMvallès ha estat al càrrec del Manel Larrosa principalment, i també ha comptat amb l’assessorament de l’Oriol Mestre. Altres collaboradors d’aquest estudi han estat Wenchi Yang, Anna Velasco, Nick Albers i Anna Sabrià.

Podeu trobar l’estudi en el següent enllaç https://www.femvalles.cat/wp-content/uploads/2020/05/Les%20Ciutats%20Industrials%20Del%20Vall%C3%A8s%20-20Un%20estudi%20espacial%20de%20l’agrupaci%C3%B3%20dels%20pol%C3%ADgons%20industrials%20vallesans.pdf